Üretim Takip ve Yönetim Sistemleri

Üretim Takip ve Yönetim Sistemlerimiz (20/20), üretim bölümünden veri toplanması ve yönetilmesi sistemleridir. Yönetim sistemleri; üretim yönetimini, inovatif araçlarla yüksek seviyeye çıkarmak için tasarlanmıştır.

•Verimliliği üretim takibiyle ve çalışanların belirli bir standarda geçmesiyle arttırır.
•Kullanıcılara çalışan, operasyon, parça/model numarası, sipariş, departman veya alt departman açısından performansların ve işçilik maliyetlerinin izlenmesine imkan veren detaylı analizler sağlar.
•Manuel veri girişini ortadan kaldırarak, veri fazlalılığıını ortadan kaldırarak ve dolayısıyla hataları ortadan kaldırarak/azaltarak genel gider maliyetlerini düşürür.
•Müşteri siparişiyle, iot/paket numarasıyla ve/veya iş emri numarasıyla tam ürün izlenebilirliği sağlar.
•Mühendislerin, üretimle ilgili herhangi bir sorunun kesin nedenini belirlemek için raporlanan bilgileri kullanmalarını sağlar ve çözmek için gerekli önlemleri almalarına yardımcı olur.
•Proaktif üretim bölümü yönetimi sağlar.
•Verileri zamanında rapor eder.
•Yöneticilerin üretim operasyonlarını daha iyi yönlendirmelerinin yanında kalite iyileştirme programları için sürekli bir geliştirme aracı oluşturur.
•Hat dengeleme ve akış verimliliğini optimize etmeye yardımcı olur.
•Mühendislik ve insan kaynaklarını optimize etmeye yardımcı olur.
Bir probleme neden olmadan düşük operatör performansını tanımlar.
•Yöneticilerin iş eğitimi sonuçlarını daha hızlı görmesine yardımcı olur.
•Standart izin zamanlarıyla ilgili sorunları tanımlamanıza yardımcı olur.
•Ayrıntılı geçmiş bilgilere erişim sağlayarak hat sorunlarını gidermeye yardımcı olur.